Klik op Plaas Berig langs ’n spesifieke sinode, om nuus/ gebeure/ vakatures/ beroepe-bekendmakings/ stories van hoop/ getuienisse te plaas in daardie spesifieke sinodale nuusbrief. Jy kan ook jou inligting gelyktydig aan al die sinodale nuusbriewe stuur.