Klik op Plaas Berig langs ’n spesifieke sinode, om nuus of enige inligting te plaas in daardie spesifieke sinodale nuusbrief. Jy kan ook jou inligting gelyktydig aan al die sinodale nuusbriewe stuur.

:: Klik op Teken In om die betrokke sinode se nuusbrief te ontvang.

Hoëveld [Nuus] 440 intekenare

KwaZulu-Natal [ePosduis] 976 intekenare

Namibië [Feldmuis] 424 intekenare

Noord-Kaapland [Nood-Kaapland eNuus] 339 intekenare

Noordelike [Verskil] 752?? intekenare

Oos-Kaapland [Grens.Pos] 2547 intekenare

Vrystaat [Vrypos] 950 intekenare

Wes-en-Suid-Kaap [Vrydagnuus] 3509 intekenare

Wes-Tranvaal [Wesvonk] 715 intekenare

ANDER NUUSBRIEWE

Boodskap vir Vandag (Daaglikse Bybeldagstukkies via e-pos)

Bybel-Media Nuusbrief (Bly op hogte van Bybel-Media se jongste produkte)

Elke nuusbrief-redaksie behou die reg voor om versoeke vir die plasing volgens hul unieke maatstawwe te beoordeel.
Vir enige navrae of hulp, kontak gerus vir Adèle Lombaard by 021 864 8220.