Klik op Plaas Berig langs ’n spesifieke sinode, om nuus/gebeure/vakatures/beroepe-bekendmakings/stories van hoop/getuienisse te plaas in daardie spesifieke sinodale nuusbrief. Jy kan ook jou inligting gelyktydig aan al die sinodale nuusbriewe stuur